Asistent pro Vaše SVJ

V současné době probíhá pouze testovací provoz. V případě, že máte zájem o tuto službu, můžete si podat žádost o registraci.

Co tento web umí?

Tento web je koncipován tak aby usnadnil práci nejen výboru, pro který je určen především, ale také všem členům SVJ. Ti aktivní mohou vést diskuse s výborem nebo jinými členy SVJ online a spolupodílet se na rozhodování. Ti méně aktivní alespoň ocení snadný přístup k důležitým dokumentům jako jsou stanovy, PenB, zápisy z jednání a jiné. Jak konkrétně Vám může tento web ulehčit práci se dozvíte níže:

Jednodušší komunikace v rámci SVJ a výboru

 • Každý obyvatel domu může snadno nahlásit závadu, která se má opravit.
 • Efektivní diskuse se členy SVJ potažmo členy výboru bez nutnosti domlouvat si termíny schůzek.
 • Každý člen SVJ se může spolupodílet na rozhodnutích výboru online.
 • Důležitá oznámení výboru dostanou všichni členové SVJ emailem.
 • Členové výboru se mohou domlouvat online bez nutnosti se scházet.

Ulehčení práce pro výbor

 • Snadná příprava shůzi a shromáždění.
 • Vygenerování prezenční listiny na jedno kliknutí.
 • Vygenerování hlasovací listiny na dvě kliknutí spolu s vyplněním otázky a možných odpovědí.
 • Anketami si můžete ověřit průchodnost nějakého návrhu ještě před skutečným hlasováním.
 • Stanovy SVJ, PenB, Požární řád, zápisy ze schůzí, různé smlouvy a další dokumenty budou na internetu snadno dostupné.
 • Pravidelná kontrola katastru a insolvenčního rejstříku vám zajistí přehled o pohybech majetku v rámci SVJ a případných exekucích v domě.
 • Upozornění na revize Vám bude chodit emailem a už na ně nebudete muset myslet.
 • Budete mít přehled o všech lidech v domě.

Usnadnění pro členy SVJ

 • Všechny důležité dokumenty, do kterých výbor musí umožnit nahlédnout budou dostupné online bez nutnosti domlouvat si osobní schůzku a hledat vhodné termíny.
 • Majitelé bytů, kteří nežijí přímo v domě se dostanou ke všem informacím a mohou se lépe podílet na běhu SVJ.
 • Každý člen SVJ se může spolupodílet na rozhodnutích výboru online.
 • Díky pravidelné kontrole se dozvíte jestli nedochází k nějakým změnám na katastru SVJ.

Stále Vás to nepřesvědčilo? Mám pro Vás bonus.

Stejně jako vy jsem členem výboru a vím jak je těžké tuto práci vykonávat. Také vím, že používání webových stránek je pro některé členy SVJ trochu komplikované a mohou nastat jisté problémy. Proto jsem se rozhodl, že s nasazením webových stránek každému pomohu. Sám jsem si tím prošel a už vím jak to provést co nejlépe. Můžeme se spojit emailem, telefonicky a pokud jste z Opavy nebo Ostravy a přilehlého okolí, tak se můžeme sejít i osobně.

Žádost o registraci si můžete podat zde.