Žádost o registraci nového SVJ

Tato žádost je nezávazná. Na jejím základě si můžete službu vyzkoušet a nebude Vám nic účtováno.

Zkušební doba je omezena 30 dny používání.

POZOR!!! V současné době probíhá jen testování a žádosti o registraci nemusí být do spuštění ostré verzve vyhověno.